W dniu 29 września 2015 r. zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji korporacyjnych serii C.

Zarząd Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. podjął w dniu 6 lipca 2015 roku uchwałę w sprawie emisji obligacji zwykłych serii B. W komunikacje spółka poinformowała, że emisja będzie miała charakter oferty prywatnej.

PCC Rokita opublikowała Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii CA. Łącznie ma być wyemitowanych 200.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Wartość emisji sięgnie 20 mln zł.

Obligacje będą miały stałe oprocentowanie wynoszące 5% p.a. (t.j. w skali roku) a ich wykup nastąpi po 5 latach od dnia przydziału. Emitent zastrzegł sobie również prawo wcześniejszego wykupu wyemitowanych papierów.

W celu sfinansowania działalności swojej spółki, przedsiębiorca (osoba fizyczna) poszukuje finansowania.

Parametry pożyczki i zabezpieczenia:

Kwota pożyczki

525 000 zł 

Okres finansowania

12 miesięcy

Oprocentowanie

stałe, 10% w skali roku

Wypłata  środków dla pożyczkobiorcy

jednorazowo, po podpisaniu aktu notarialnego i dokonaniu wpisu w KW nieruchomości

Harmonogram spłaty pożyczki

- odsetki spłacane w ratach miesięcznych

- kapitał spłacany w ostatnim miesiącu

Zabezpieczenie spłaty pożyczki

umowa przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie

Aktywa stanowiące zabezpieczenie pożyczki

nowy lokal mieszkalny o powierzchni ponad 100 m2, położony w Krakowie w dzielnicy Prądnik Czerwony

 

Kruk SA poinformował, że jego zarząd podjął 7 maja 2015 r. uchwałę o emisji obligacji korporacyjnych serii W1 oraz ustalił ostateczne warunki tych obligacji (w tym cenę emisyjną i liczbę oferowanych obligacji). Obligacje są objęte prospektem emisyjnym podstawowym II Programu Emisji Obligacji Publicznych zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 22 grudnia 2014 r.

W dniu 5 maja 2015 r. zarząd Kruk SA podjął uchwałę w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji serii Z1.

W dniu 19 marca 2015 r. zarząd spółki Pragma Faktoring podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii G.

Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie papierów do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst.

Zarząd BEST S.A. poinformował, że w dniu 3 lutego 2015 r. podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia emisji obligacji korporacyjnych serii K3 oraz ustalenia ostatecznych warunków tejże emisji. Jest to kolejna emisja w ramach publicznego programu emisji obligacji realizowanego w oparciu o prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Zarząd Pragma Faktoring S.A. w dniu 22 stycznia 2015 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji korporacyjnych serii F.

Poniżej zamieszczamy opis dwóch projektów pożyczkowych, które były realizowane w ostatnim czasie.

W przypadku zainteresowania udzielaniem tego typu pożyczek – zapraszamy do kontaktu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.