PIB Finanse (Prywatny Inkubator Biznesów sp. z o.o.) organizuje finansowanie pomostowe dla spółki cywilnej, w formie zabezpieczonych pożyczek w celu dokończenia realizacji projektu z dofinansowaniem unijnym.

Parametry pożyczki

Spółka cywilna poszukuje finansowania w wysokości 500 tys. zł. Preferowana wielkość pojedynczej pożyczki to 100-500 tys. zł (minimalna wielkość 50 tys. zł).

Termin spłaty pożyczki wynosi pół roku.

Oprocentowanie pożyczki wynosi 12,5% w skali roku, a odsetki zostaną wypłacone w dniu zwrotu pożyczki.

14 maja rozpoczęły się zapisy w ramach publicznej oferty obligacji serii AD spółki PCC Rokita. Termin składania zapisów upływa 23 maja dla Transzy Instytucjonalnej i 24 maja dla Transzy Otwartej. Jest to ostatnia emisja w ramach obecnie trwającego programu emisji.

Oprocentowanie walorów wynosi 6,8 % w skali roku, a odsetki są wypłacane kwartalnie. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł.

Na początku kwietnia PCC Rokita S.A. przeprowadza ofertę publiczną kolejnej serii obligacji. Tym razem do objęcia emitent przeznaczył papiery o wartości 25 mln zł, podzielone na dwie równej wartości transze: Otwartą i Instytucjonalną.

Jeszcze kilka dni trwa prywatna emisja certyfikatów inwestycyjnych Raport 3 Niestandaryzowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Raport 3 NSFIZ).

W dniach 15 marca - 11 kwietnia trwa oferta prywatna obligacji spółki z branży wierzytelnościowej. Branża ta jest mocno reprezentowania na rynku Catalyst.

Emitent to czołowy gracz na rynku pozabankowych usług faktoringowych

W pierwszej połowie września rozpoczyna się oferta prywatna niestandaryzowanego sekurytyzacyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego (NSFIZ). Za zebrane środki fundusz nabędzie do egzekucji pakiety wierzytelności bankowych. Certyfikaty serii C są certyfikatami uprzywilejowanymi. Będą sukcesywnie wykupywane co najmniej za cenę nabycia powiększoną o 13% w skali roku.

Rozpoczęła się oferta obligacji spółki będącej inwestorem i deweloperem.