Jeszcze kilka dni trwa prywatna emisja certyfikatów inwestycyjnych Raport 3 Niestandaryzowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Raport 3 NSFIZ).

Logo RaportZa zebranie środki fundusz nabędzie wierzytelności masowe w celu ich windykacji na własny rachunek.

Przedmiotem oferty prywatnej są certyfikaty serii B1 będące certyfikatami uprzywilejowanymi. Uprzywilejowanie polega m.in. na tym, że certyfikaty będą wykupywane przed certyfikatami objętymi przez sponsora funduszu: spółkę Raport S.A. z Koszalina. Wykup będzie następował na koniec kwartałów automatycznie ze środków uzyskanych w drodze windykacji nabytych wierzytelności. Cena wykupu będzie wartością wyższą spośród:

  • wartości aktywów netto przypadającej na jeden certyfikat (WANCI), lub
  • ceny emisyjnej certyfikatu powiększonej o 11,20% w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji za faktyczny okres trwania inwestycji.

Cena emisyjna certyfikatu serii B1 wynosi 200.000 zł. Przed dokonaniem wykupów certyfikaty zostaną podzielone w stosunku 1:200.

Konstrukcja funduszu i certyfikatów inwestycyjnych serii B1, ich znaczne bezpieczeństwo (niskie ryzyko) oraz cykliczne wypłaty środków dla nabywców sprawiają, że certyfikaty są instrumentami zbliżonymi do obligacji.

Za windykację odpowiada Raport S.A. – firma windykacyjna z Koszalina; jedna z najbardziej efektywnych firm windykacyjnych działających w Polsce i jedyna z branży zarządzania należnościami w Polsce, która posiada potwierdzony Certyfikatem ISO 27001:2005 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Profesjonalizm firmy potwierdzają m.in. poniższe dane:

33% rentowności na poziomie zysku netto w 2012 r.,

• 48 000 spraw w ciągłej obsłudze Call Center,

• pracownicy terenowi obsługujący ponad 90% powierzchni kraju, co odpowiada ponad 95% ludności kraju,

• 100 000 spraw w obsłudze sądowo – komorniczej,

• wysoka wydajność Call Center – powyżej 150 rozmów telefonicznych dziennie na 1 pracownika.

Raport 3 NSFIZ to już kolejny fundusz utworzony przez Raport S.A. Wcześniej informowaliśmy o zakończonej sukcesem emisji certyfikatów Raport 2 NSFIZ.

 

Chcesz się dowiedzieć więcej -> skontaktuj się za nami

Zobacz także