Prywatna emisja certyfikatów inwestycyjnych serii C Raport 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (NSFIZ), o której informowaliśmy na naszych stronach, zakończyła się sukcesem.

Fundusz zebrał całość planowanej kwoty prawie 40 mln złotych. Fundusz jest zarządzany przez Forum TFI z Krakowa i spółkę windykacyjną Raport SA z Koszalina.

Zobacz także