Emisja obligacji Capital Park S.A., o której informowaliśmy w czerwcu, zakończyła się.

Spółka zebrała całą planowaną kwotę, czyli 100 mln zł. Zapisy złożone przez inwestorów znacznie przekroczyły tą wartość. Zważywszy na sytuację rynkową emisję należy uznać za niewątpliwy sukces.

Zobacz także