Michael Strom Investment udostępnił pierwsze dwa raporty Corporate Bonds Quick Review.

Michael Strom Investments LogoW pierwszym numerze podsumowany został rok 2014:

(…) w 2014 roku rynek polskich obligacji korporacyjnych rozwijał się bardzo pomyślnie, zarówno pod względem liczby wprowadzonych serii obligacji (+41,40% r/r) jaki łącznej wartości notowanych emisji (po przeliczeniu na PLN+39,76% r/r).

W 2014 roku 49 nowych emitentów zdecydowało się na wprowadzenie swoich papierów na Catalyst o łącznej wartości 4,06 mld PLN.

Rok 2014 upłynął pod znakiem większej liczby emisji publicznych obligacji korporacyjnych niż w rok wcześniej. W pierwszej połowie roku swoje papiery zaoferowały: Getin Noble Bank, Organika, PKN Orlen, Best, PCC Rokita, Zortrax oraz Echo Investment.

Podsumowując rok 2014 nie można nie wspomnieć o emitentach którzy zawiedli oczekiwania inwestorów. Rynek obligacji korporacyjnych nie uchronił się przed negatywnymi wydarzeniami, jak brak wykupu obligacji lub opóźnienia w płatnościach odsetek przez niektórych z emitentów.

A także zaprezentowano prognozę rozwoju rynku obligacji komercyjnych w 2015 roku:

Obserwowana od kilku lat znaczna dynamika wzrostu wartości rynku obligacji korporacyjnych oraz rocznej wartości wprowadzanych papierów dłużnych przez nowych emitentów świadczy o dużym zainteresowaniu firm tym źródłem finansowaniem. Zainteresowanie to może okazać się jeszcze większe w roku 2015, który powinien okazać się przełomowym dla rynku obligacji korporacyjnych.

Kluczowym będzie również nowelizacja ustawy o obligacjach, która wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2015.
Jej głównym zadaniem jest wsparcie rozwoju rynku papierów dłużnych i zniesienie obecnie obowiązujących barier. W stosunku do obecnie obowiązującej ustawy o obligacjach jej nowa wersja wprowadza kilka istotnych zmian tj.:

• Zgromadzenie obligatariuszy,

• Zwiększenie zakresu instrumentów dostępnych dla emitenta,

• Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do emisji obligacji.

Raport

 

Drugi numer oprócz bieżących informacji z rynku obligacji korporacyjnych zawiera analizę rynku funduszy inwestycyjnych polskich obligacji korporacyjnych: Raport

Zobacz także