Obecnie (16.06.2015) można zauważyć, że poziom awersji do ryzyka nadal maleje, a proces ten trwa mniej więcej od połowy marca 2015. W kolejnym miesiącu obserwujemy wzrost rentowności, w zasadzie na całej długości krzywej, a szczególnie w segmencie średnich czasów do terminu wykupu. Segment od 0 do około 1 roku do terminu wykupu jest najbardziej stabilny i jako jedyny odnotował niewielki spadek rentowności.

 

 

Struktura czasowa rynku obligacji

Nasza sugestia z poprzedniego miesiąca o skróceniu Duration portfela obligacji okazała się słuszna. Tendencja na razie utrzymuje się, ale tym razem brak oznak przemieszczania kapitału na rynek akcji, ponieważ w ostatnim miesiącu ceny spółek indeksu WIG20 na GPW wyraźnie spadały przy niewielkich obrotach.

 

 

Krzywa dochodowości

Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia, obecnie wybierzemy do portfela obligacje z przedziału czasowego od 0.5 roku do 2.5 roku. Skracamy więc nadal czas do terminu wykupu, skupiając się ponownie na walorach o rentowności powyżej krzywej (fragment krzywej wybrany do tworzenia portfela, zaznaczony prostokątną ramką na wykresie poniżej).

 

 

Krzywa dochodowości

Parametry modelu Svenssona

Spośród obligacji znajdujących się na wybranym fragmencie krzywej będziemy preferować te, które widnieją ponad krzywą (ich rentowności są większe, zatem mogą być niedoszacowane) oraz o większej płynności. Ponadto spośród obligacji o zbliżonym Duration powinniśmy jako bezpieczniejsze preferować obligacje zerokuponowe, o ile znajdą się w interesującym nas oknie czasowym.

Poniżej lista proponowanych obligacji :

OK0116, OK0716, OK0717, czyli bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca.

 

Ryszard Łukoś, www.InvestTracer.com


Zachęcamy do zapoznania się z artykułem wyjaśniającym zagadnienia związane z krzywą dochodowości i tworzeniem portfela obligacji skarbowych.

Zobacz także