PKN Orlen S.A. ogłosił kolejną emisję w ramach II Publicznego Programu Emisji. W ramach oferty publicznej spółka zaoferuje 2 mln obligacji serii B o łącznej wartości 200 mln złotych. Wartość nominalna jednego waloru to 100 zł i tyle wynosi wartość minimalnego zapisu, gdyż można składać zapisy nawet na 1 sztukę obligacji, a cena emisyjna jest równa wartości nominalnej.

 PKN Orlen logoObligacje serii B są niezabezpieczone, a cel emisji w rozumieniu ustawy o obligacjach nie został określony. Obligacje będą oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej WIBOR6M powiększonej o marżę w wysokości 1 punktu procentowego.

Obligacje zostaną wykupione 8 grudnia 2022 roku.

Harmonogram oferty:

Początek przyjmowania zapisów: 22 listopada 2017

Koniec przyjmowania zapisów: 6 grudnia 2017

Przydział obligacji: 8 grudnia 2017

Podanie wyników oferty: 11 grudnia 2017

Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst: 29 grudnia 2017

Zapisy o wartości do 100 tys. złotych objęte są tzw. Gwarantowanym Przydziałem, co oznacza, że najprawdopodobniej nie będą redukowane. Teoretycznie możliwa jest sytuacja, że redukcja tych zapisów może być konieczna, ale aby tak się stało, musiałoby się pojawić kilka tysięcy zapisów na kwoty nieprzekraczające 100 tys. zł. Dotychczasowe zainteresowanie ofertami publicznymi oraz niewielka marża odsetkowa każe jednak traktować taki scenariusz jako nierealny.

Zobacz także