Zarząd PKN Orlen poinformował, że w dniu wczorajszym (23 kwietnia 2014 r.) złożono zapisy na ponad 1 mln sztuk obligacji serii F. Oznacza to, że termin zapisów (przedłużony kilka dni temu do 9 maja) zostanie skrócony i jeszcze tylko dzisiaj (24 kwietnia) będzie można składać zapisy na obligacje korporacyjne Orlenu.

Logo PKN Orlen

Inwestorzy, którzy złożyli zapisy od 9 do 22 kwietnia otrzymają obligacje serii F w liczbie wynikającej ze złożonych zapisów. Natomiast osoby, które zapiszą się na obligacje w okresie od 23 do 24 kwietnia muszą się liczyć z redukcją zamówień. Łączna liczba obligacji przydzielonych Inwestorom, którzy złożą zapisy w ostatnich dwóch dniach oferty będzie równa różnicy między łączną liczbą oferowanych obligacji Serii F, a liczbą obligacji przydzielonych inwestorom, którzy złożyli zapisy od 9 kwietnia 2014 roku do 22 kwietnia 2014 roku. Szczegółowy sposób redukcji zapisów określony jest w Prospekcie.

W ten sposób kończy się publiczny program emisji obligacji (o wartości 1 mld złotych) spółki PKN Orlen. Biorąc jednak po uwagę popularność, jaka cieszyły się te obligacje można zakładać, że spółka poważnie rozważy dalsze pozyskiwanie relatywnie taniego i stabilnego finansowania w drodze emisji obligacji dostępnych dla inwestorów indywidualnych.

Aktualizacja (25 kwietnia 2014 r.)

PKN Orlen podał w komunikacie, że w trakcie subskrypcji na obligacje serii F zapisy na 1.127.172 sztuk obligacji złożyło 752 inwestorów. Spółka przydzieliła 1.000.000 Obligacji 750 Inwestorom. Zapisy na oferowanych 1.000.000 obligacji trwały od 9 do 24 kwietnia. Przydziału obligacji dokonano 25 kwietnia 2014 roku.  Oferta nie była podzielona na transze. Średnia stopa redukcji zapisów złożonych 23 i 24 kwietnia wyniosła 78,13 proc.

Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100 zł do 100,21 zł, w zależności od dnia złożenia zapisu. Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą obligacji.  Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby obligacji serii F objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 100.031.314,93 złotych.

Zobacz także