Zgodnie z oczekiwaniami emisja obligacji serii E PKN Orlen jeszcze dobrze się nie zaczęła, a już się skończyła. Już w pierwszym dniu przyjmowania zapisów inwestorzy zgłosili zainteresowanie większą ilością obligacji niż spółka zamierzała wyemitować. W związku z tym faktem, zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. poinformował, że okres przyjmowania zapisów na obligacje Serii E zostaje skrócony.

Logo PKN Orlen Termin zakończenia przyjmowania zapisów, został przesunięty na dzisiaj, czyli 3 kwietnia 2014 roku. Wszystkie zapisy na złożone na obligacje serii E zostaną zredukowane.

Aktualizacja

W okresie subskrypcji 820 Inwestorów złożyło zapisy na 2.453.401 obligacji serii E. Spółka przydzieliła 2.000.000 obligacji 819 inwestorom.  Średnia stopa redukcji wyniosła 18,48%.

Zobacz także