W dniu 26 maja Komisja nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Echo Investment. Prospekt został przygotowany w związku z planowanym programem publicznych emisji obligacji korporacyjnych. Kielecki deweloper planuje pozyskać do 300 mln złotych z emisji papierów złotówkowych oraz denominowanych w euro. Emitowane obligacje będą wprowadzane do obrotu na giełdzie.

Echo Investment logo

Prospekt emisyjny złożony do KNF-u 27 lutego 2017 roku został zatwierdzony przez Komisję po 88 dniach procedowania obejmującego czterokrotne wyjaśnienia składane przez Echo.

Zobacz także