Echo Investment rusza od najbliższego czwartku (4 września 2014 r.) z kolejną emisją obligacji korporacyjnych. Będą to papiery serii C oferowane w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym podstawowym który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 czerwca 2014 r.

Po dużym sukcesie sprzedażowym dwuletnich obligacji serii A i B na przełomie czerwca i lipca, emitent postanowił zaoferować tym razem papiery o dłuższym terminie do wykupu. Obligacje serii C   będą wykupione 3,5 roku po emisji. Obligacje będą niezabezpieczone.

Logo Echo InvestmentObligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 3,15%. Jest to o 30 punktów bazowych więcej, niż w przypadku emisji serii B i o 20 punktów bazowych więcej, niż w przypadku emisji serii A. Oznacza to, że osoby, które zdecydują się na zakup 3,5-letnich obligacji Echa będą otrzymywać wyższe kupony niż nabywcy papierów dwuletnich. Odsetki od obligacji serii C wypłacane będą co pół roku.

Spółka planuje wyemitować do 750.000 sztuk obligacji korporacyjnych na okaziciela, o łącznej wartości nominalnej do 75 mln złotych.

Cena emisyjna jednej obligacji wzrasta w okresie zapisów w przedziale od 100,00 PLN w dniu 4 września 2014 r. tj. pierwszym dniu przyjmowania zapisów do 100,33 PLN w ostatnim dniu złożenia zapisu tj. w dniu 25 września 2014 r.

Wartość nominalna 1 obligacji wynosi 100 złotych. Minimalna wielkość zapisu to jedna obligacja. Zapisy będą przyjmowana na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. W przypadku wcześniejszego wyczerpania całej puli oferowanych papierów dłużnych, zapisy zostaną skrócone, a zlecenia ostatnich inwestorów zredukowane.

W związku z faktem, że Echo oferuje papiery z dłuższym terminem wykupu, czas przyjmowania zapisów jest dłuższy niż przy poprzednich seriach. Można jednak zaryzykować tezę, że i tym razem obligacje „rozejdą się jak ciepłe bułeczki”. Inwestorzy indywidualni nie mają dostępu do zbyt dużej ilości obligacji korporacyjnych oferowanych przez emitentów o wysokiej rozpoznawalności i wiarygodności kredytowej, więc zaoferowanie przez Echo odleglejszego terminu wykupu, nie powinno istotnie zmniejszyć zapału kupujących. Tym bardziej, że w zamian otrzymują wyższe oprocentowanie nabywanych obligacji.

Harmonogram emisji

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 

4 września 2014 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów: 

25 września 2014 r.

Termin przydziału: 

26 września 2014 r.

Przewidywany Dzień Emisji: 

6 października 2014 r.

Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości: 

26 września 2014 r.

Przewidywany dzień pierwszego notowania Obligacji: 

10 października 2014 r. 

Aby otrzymywać informacje o innych ofertach obligacji korporacyjnych należy wypełnić formularz kontaktowy.

Zobacz także