W okresie od rozpoczęcia zapisów do dnia 3 lipca 2014 r. złożono zapisy na liczbę obligacji serii B większą od łącznej liczby oferowanych papierów, co powoduje, że w dniu 3 lipca 2014 r. miał miejsce tzw. Dzień Przekroczenia Zapisów. W związku z tym okres przyjmowania zapisów został skrócony do 4 lipca, a przydział obligacji nastąpi 7 lipca br.

Logo Echo InvestmentInwestorom, którzy złożyli zapisy przed Dniem Przekroczenia Zapisów tj. do dnia 2 lipca 2014 r. (włącznie) zostaną przydzielone obligacje w liczbie wynikającej ze złożonych zapisów. Zapisy złożone od dnia 3 lipca 2014 r. (włącznie) do dnia 4 lipca 2014 r. (włącznie) zostaną proporcjonalnie zredukowane. Szczegółowy sposób redukcji zapisów oraz zwrotu nadpłaconych kwot Inwestorom określony jest w prospekcie emisyjnym.

[2014-07-08] Aktualizacja

W okresie subskrypcji 200 inwestorów złożyło zapisy na 298 489 Obligacji. Spółka przydzieliła 250 000 obligacji serii B 197 inwestorom. Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego, emitent dokonał redukcji zapisów złożonych od 3 lipca 2014 roku (włącznie) do 4 lipca 2014 roku (włącznie). Średnia stopa redukcji wyniosła 92,6%.

Zobacz także