Spółka poinformowała, że w okresie od rozpoczęcia zapisów do dnia 10 września 2014 r. złożono zapisy na większą liczbę obligacji serii C niż było oferowanych.  Oznacza to, że w dniu 10 września 2014 r. miał miejsce tzw. Dzień Przekroczenia Zapisów.

Logo Echo Investment

Inwestorom, którzy złożyli zapisy do dnia 9 września 2014 r. (włącznie) zostaną przydzielone obligacje w liczbie wynikającej ze złożonych zapisów (brak redukcji). Natomiast zapisy z 10 i 11 września zostaną proporcjonalnie zredukowane.

W związku opisaną nadwyżka popytu na podażą, okres przyjmowania zapisów na obligacje korporacyjne serii C spółki Echo Investment zostaje skrócony. Ostatnim dniem przyjmowania zapisów jest 11 września 2014 r.

Zmianie ulega również termin przydziału obligacji. Emitent dokona przydziału obligacji serii C w dniu 12 września 2014 r.

[2014-09-12] Aktualizacja

Zapisy na obligacje serii C przyjmowano od 4 do 11 września 2014 roku. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału obligacji dokonano w dniu 12 września 2014 roku.

Średnia wartość zapisu wyniosła blisko 150 tys. złotych - 509 inwestorów chciało nabyć 758.644 obligacji. Spółka przydzieliła 750.000 obligacji 508 inwestorom. Średnia stopa redukcji zapisów złożonych 10 i 11 września wyniosła 68%.

Obligacje serii C były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100,00 do 100,11 zł w zależności od dnia złożenia zapisu. Echo Investment pozyskało z tej emisji 75.006.383,04 złotych.

Zobacz także