Zarząd spółki Echo Investment S.A. poinformował, że od rozpoczęcia zapisów do dnia 27 czerwca 2014 r. złożono zapisy na liczbę obligacji serii A większą od łącznej liczby oferowanych papierów. Z tego powodu następuje skrócenie okresu przyjmowania zapisów, a termin przydziału obligacji serii A ustalono na 1 lipca 2014 r. Oznacza to, ze spółce udało się w dwa dni pozyskać 50 mln złotych.

Logo Echo InvestmentZgodnie z prospektem inwestorom, którzy złożyli zapisy przed dniem przekroczenia zapisów tj. do dnia 26 czerwca 2014 r. (włącznie), zostaną przydzielone obligacje serii A w liczbie wynikającej ze złożonych zapisów. Zapisy złożone w okresie od dnia przekroczenia zapisów tj. od dnia 27 czerwca 2014 r. (włącznie) do dnia 30 czerwca 2014 r. (włącznie) zostaną proporcjonalnie zredukowane.

W ramach publicznego programu emisji obligacji korporacyjnych, spółka Echo Investment wyemituje obligacje o wartości do 200 mln zł.

W pierwszej transzy spółka zaoferowała 500.000 szt. obligacji serii A (Kod ISIN: PLECHPS00142), o wartości nominalnej 100 zł każda. Obligacje serii A posiadają 2-letni termin wykupu, nie są zabezpieczone, a oferowane oprocentowanie to WIBOR 6M + 2,95% marży.

Zobacz także