Zarząd PCZ S.A. poinformował o zakończeniu emisji i przydziale wszystkich oferowanych obligacji serii G.

Ofertą prywatną objętych było 10.000 obligacji trzyletnich o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 10 mln zł. Ich oprocentowanie jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę w wysokości 5,25%, jednak jego minimalna wysokość to nie mniej niż 9,4% w skali roku. Odsetki są wypłacane w okresach kwartalnych.

PCZ SASubskrypcja trwała w dniach 12 maja – 27 czerwca 2014 r. W jej trakcie 65 podmiotów (63 osoby fizyczne i 2 osoby prawne) złożyło 67 zapisów. Zapisy opiewały na 10 741 obligacji. Zapisy 2 podmiotów zostały objęte redukcją, a średnia stopa redukcji wyniosła 63%. Przydział obligacji nastąpił 30 czerwca 2014 r.

Zamiarem emitenta jest wprowadzenie walorów do notowań na rynku Catalyst.

 

Polski Holding Medyczny PCZ działa na rynku ochrony zdrowia ludzkiego. W jego skład wchodzi 11 podmiotów prowadzących 20 przedsiębiorstw leczniczych, w tym: 5 szpitali, 4 sanatoria, 7 przychodni, pogotowie ratunkowe, laboratorium diagnostyczne, 3 apteki oraz hurtownię farmaceutyczną i medyczną.

W styczniu 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała decyzję o udzieleniu PCZ Polska Kasa Chorych S.A. (spółce zależnej PCZ S.A.), zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń. PCZ Polska Kasa Chorych S.A. będzie prowadzić działalność brokerską na rzecz szpitali, przychodni i aptek  w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz na rzecz pacjentów – osób fizycznych w zakresie ubezpieczeń finansujących świadczenia opieki zdrowotnej.

 

źródło: www.pczsa.pl

 

 

 

Zobacz także