Zapisy na obligacje serii D emitowane przez Echo Investment zakończyły się błyskawicznie. Już pierwszego dnia zapisów zainteresowanie inwestorów przekroczyło pulę oferowanych papierów. Z tego powodu zapisy były przyjmowane tylko przez dwa dni (20 i 21 października), a wszyscy inwestorzy otrzymają mniej obligacji niż planowali kupić. Średnia stopa redukcji wyniosła 30%.

Logo Echo Investment

Oferowanych było 500.000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 50 mln złotych. Prawidłowe zapisy złożone przez 420 inwestorów opiewały na 715.596 sztuk obligacji. Oferta nie była podzielona na transze.

Przydziału Obligacji dokonano w dniu 22 października 2014 roku. Ze względu na fakt, że cena emisyjna drugiego dnia zapisów wynosiła 100,01 złotych, spółka pozyskała z tej emisji nieco więcej niż 50 mln złotych.

Emisja obligacji serii D była ostatnią emisją realizowaną w ramach wartego 200 mln złotych programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 czerwca 2014 roku.

Zobacz także