Zarząd chorzowskiej spółki Indos S.A. informuje, że zakończyła się emisja 3-letnich obligacji serii I. Emisja objęła 6.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda. Spółka pozyskała zatem 6 mln złotych.

Termin wykupu obligacji serii I to 31 października 2017 r. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 8,5 % w skali roku. Kupony będą wypłacane co 6 miesięcy. Obligacje są zabezpieczone i będą notowane na rynku Catalyst.

Zobacz także