Publiczną ofertę obligacji przeprowadza obecnie Dekpol SA. Oferuje 25.000 obligacji o jednostkowej wartości nominalnej 1000 zł.

Spółka windykacyjna Best S.A. rozpoczęła w dniu dzisiejszym (8 lipca 2021 roku) publiczną ofertę obligacji korporacyjnych serii W1. Jest to pierwsza emisja w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości 200 mln zł, prowadzonego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez KNF.

Kruk oferuje obligacje serii AK3 o łącznej wartości nominalnej 70 mln zł. Jest to trzecia emisja w ramach VII Programu Emisji Obligacji Publicznych o łącznej wartości 700 mln zł.

Polski lider rynku zarządzania wierzytelnościami w lutym 2021 roku rozpoczyna kolejną emisję publiczną obligacji korporacyjnych.

9 czerwca 2020 roku spółka Arche S.A. rozpoczęła publiczną emisję obligacji serii F, na które można dokonywać zapisów do 25 czerwca. Celem emisji jest refinansowanie obligacji serii C, która zapada w sierpniu 2020 roku. Łączna wartość nominalna emitowanych obligacji wyniesie maksymalnie 11 mln zł.

W dniu 1 sierpnia 2019 roku Kruk SA poinformował o podjęciu przez zarząd spółki uchwały w sprawie emisji obligacji serii AJ1. Emisja w trybie publicznym zostanie przeprowadzona na podstawie prospektu VI programu emisji.

W dniu 5 lipca 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny VI programu emisji obligacji wrocławskiej spółki KRUK SA. Prospekt dotyczy przeprowadzenia ofert publicznych obligacji korporacyjnych oraz ubiegania o ich dopuszczenie do obrotu na rynku Catalyst. Łączna wartość nominalna obligacji, które mogą być zaoferowane inwestorom na podstawie zatwierdzonego prospektu, to 700 mln złotych. Jest to zatem największy program emisyjny w historii spółki Kruk.

Zarząd PCC Rokita SA poinformował , że w dniu 5 kwietnia 2019 roku podjął uchwałę sprawie emisji obligacji serii FA w ramach VI Programu Emisji Obligacji.

Spółka zaoferuje 220.000 obligacji 7-letnich o wartości nominalnej 100 złotych każda. W przypadku objęcia wszystkich papierów przez inwestorów, łączna wartość nominalna obligacji wyniesie zatem 22 mln złotych. Obligacje będą oprocentowane. Emitent będzie wypłacał kupony co 3 miesiące, wg rocznej stałej stopy w wysokości 5%.

PKN Orlen S.A. ogłosił kolejną emisję w ramach II Publicznego Programu Emisji. W ramach oferty publicznej spółka zaoferuje 2 mln obligacji serii B o łącznej wartości 200 mln złotych. Wartość nominalna jednego waloru to 100 zł i tyle wynosi wartość minimalnego zapisu, gdyż można składać zapisy nawet na 1 sztukę obligacji, a cena emisyjna jest równa wartości nominalnej.

W dniu 20 lipca Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy spółki PKN Orlen. Prospekt związany jest z II programem Emisji Obligacji. Emitent zamierza w drodze emisji publicznych pozyskać do 1 mld złotych. Obligacje będą wprowadzane na Catalyst. Termin ważności prospektu to 12 miesięcy i w tym czasie koncern petrochemiczny będzie miał prawo przeprowadzać kolejne emisje obligacji, których parametry będą każdorazowo określane w ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.