Zarząd BEST S.A. w dniu 29 września 2014 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii K2 w ramach publicznego programu emisji obligacji. Spółka wyemituje nie więcej niż 500.000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej równej 50 mln złotych.

Zarząd PCC Rokita poinformował o podjęciu uchwały w sprawie emisji obligacji serii BB. Łącznie ma być wyemitowanych 250.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Wartość emisji sięgnie 25 mln zł.

Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. poinformował, że w dniu 11 września 2014 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii A. Przedmiotem emisji jest do 4.000 sztuk obligacji serii A o następujących parametrach:

Echo Investment rusza od najbliższego czwartku (4 września 2014 r.) z kolejną emisją obligacji korporacyjnych. Będą to papiery serii C oferowane w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym podstawowym który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 czerwca 2014 r.

Po dużym sukcesie sprzedażowym dwuletnich obligacji serii A i B na przełomie czerwca i lipca, emitent postanowił zaoferować tym razem papiery o dłuższym terminie do wykupu. Obligacje serii C   będą wykupione 3,5 roku po emisji. Obligacje będą niezabezpieczone.

Kancelaria Medius S.A. poinformowała w komunikacie, że w dniu 27 sierpnia 2014 r. zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji korporacyjnych. Będą to obligacje serii D. Emitent planuje pozyskać do 4 mln złotych oferując nie więcej niż 40.000 sztuk obligacji na okaziciela. Wartość nominalna jednej obligacji to 100 złotych.

Poniżej zamieszczamy dwie propozycje udzielenia przedsiębiorcom pożyczki zabezpieczonej przewłaszczeniem nieruchomości. Pierwsza oferta dotyczy kwoty 850 tys. złotych, a druga kwoty 2,5 mln złotych. Istnieje możliwość zainwestowania całej kwoty wymaganej przez pożyczkobiorców lub dokonanie inwestycji wspólnie z firma pożyczkową strukturyzujacą transakcje. W obu przypadkach oprocentowanie wynosi 15% w skali roku, a czas trwania pożyczki to 12 miesięcy.

W celu pozyskania dodatkowego kapitału obrotowego koniecznego do osiągnięcia wyższych stóp zwrotu w okresie sezonowego ożywienia rynkowego, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poszukuje krótkoterminowego finansowania w formie pożyczki.

Po sukcesie oferty obligacji serii A, Echo Investment informuje o emisji kolejnej serii obligacji w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym podstawowym który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 czerwca 2014 r.

Dzięki współpracy z podmiotem organizującym transakcje pożyczkowe, oferujemy możliwość lokowania środków będącą atrakcyjną alternatywą dla zakupu obligacji korporacyjnych.

 Zarząd ED invest S.A. poinformował 6 maja o uchwałach zmieniających warunki emisji obligacji serii A i B.

  • Została ustalona marża odsetkowa na poziomie 5%, która będzie dodawana do stawki WIBOR 3M w celu określenia wysokości kwartalnych kuponów od obligacji.
  • Zmieniony został próg dojścia emisji do skutku i wynosi on 6.500 sztuk prawidłowo subskrybowanych i opłaconych obligacji dla każdej z serii.
  • Podjęta została decyzja o podjęciu kroków celem wprowadzenia obligacji obu serii do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst, którego organizatorem jest GPW.