Dzięki współpracy z podmiotem organizującym transakcje pożyczkowe, oferujemy możliwość lokowania środków będącą atrakcyjną alternatywą dla zakupu obligacji korporacyjnych.

Pożyczki często z powodzeniem zastępują obligacje korporacyjne. Dzieje się tak dlatego, że w wielu wypadkach pozyskanie finansowania w drodze emisji obligacji korporacyjnych jest dla przedsiębiorcy niemożliwe lub nieefektywne. W takich wypadkach finansowanie dłużne można zdobyć zaciągając pożyczkę bezpośrednio u inwestora.

 

Pożyczki przygotowywane przez naszego partnera charakteryzują się następującymi cechami:

  • Pożyczkobiorcą są spółki lub osoby prowadzące działalność gospodarczą.
  • Termin zwrotu pożyczki przeważnie nie przekracza 12 miesięcy.
  • Zabezpieczeniem są twarde aktywa – najczęściej nieruchomości komercyjne.
  • Wartość zabezpieczenia to 2-3 krotność kwoty pożyczki.
  • Kwota pojedynczej pożyczki mieści się przeważnie w przedziale od 100 tys. do 2 mln złotych.
  • Oprocentowanie wypłacane inwestorowi wynosi kilkanaście procent w skali roku.

 

Opis przykładowej (historycznej) propozycji inwestycyjnej:

Kwota pożyczki

350 000 zł

Okres finansowania

12 miesięcy, z opcją wcześniejszej spłaty (Pożyczkobiorca chce spłacić pożyczkę po 6 miesiącach)

Oprocentowanie

stałe, 14% w skali roku

Wypłata  środków dla pożyczkobiorcy

jednorazowo, po podpisaniu aktu notarialnego

Harmonogram spłaty pożyczki

- odsetki spłacane w ratach miesięcznych

- kapitał spłacany w ostatnim miesiącu

Zabezpieczenie spłaty pożyczki

- umowa przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie

- oświadczenie notarialne Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 kpc

 

Charakterystyka nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie:

Powierzchnia działki

10 820 m2, w tym:

- 770 m2 drogi dojazdowe

- 10 050 m2 działka o przeznaczeniu budowlanym

Stan prawny działki

- bez obciążeń hipotecznych,

- służebności gruntowe umożliwiające dojazd oraz urządzenie mediów,

- przygotowana do podziału na 10- 11 działek budowlanych.

Lokalizacja

powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie

Szacowana wartość rynkowa

 850 000 zł (85 zł za 1m2)

Metoda wyceny

Mediana cen ofertowych nieruchomości na tym obszarze: dane z portali sprzedaży nieruchomości i lokalnych biur nieruchomości oraz porównanie z ostatnią umową sprzedaży działki położonej na tym samy obszarze (działka obok)

 

W przypadku zainteresowania udzielaniem tego typu pożyczek – prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, bądź kontakt telefoniczny pod numer 532 088 734 lub 532 088 737.

Zobacz także