W celu pozyskania dodatkowego kapitału obrotowego koniecznego do osiągnięcia wyższych stóp zwrotu w okresie sezonowego ożywienia rynkowego, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poszukuje krótkoterminowego finansowania w formie pożyczki.

 

Parametry pożyczki i zabezpieczenia:

Kwota pożyczki

1 000 000 zł – możliwość koinwestycji wspólnie z firmą pożyczkową (w takim wypadku niższa kwota)

Okres finansowania

6 miesięcy, z opcją wcześniejszej spłaty

Oprocentowanie

stałe, 15% w skali roku

Wypłata  środków dla pożyczkobiorcy

jednorazowo, po podpisaniu aktu notarialnego i dokonaniu wpisu w KW nieruchomości

Harmonogram spłaty pożyczki

- odsetki spłacane w ratach miesięcznych

- kapitał spłacany w ostatnim miesiącu

Zabezpieczenie spłaty pożyczki

- umowa przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie

- oświadczenie notarialne Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 kpc.

Aktywa stanowiące zabezpieczenie pożyczki

nieruchomość komercyjna, której szacunkowa wartość przekracza 3 mln złotych

LTV (stosunek kwoty pożyczki do wartości zabezpieczenia)

ok. 30%

 

W przypadku zainteresowania udzieleniem pożyczki – prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, bądź kontakt telefoniczny pod numer 532 088 734.

Zobacz także