Zarząd spółki PKN Orlen S.A. w dniu 7 listopada 2013 poinformował w komunikacie bieżącym o skróceniu terminu przyjmowania zapisów w ofercie obligacji korporacyjnych serii C. Pierwotny termin zakończenia zapisów (tj. 21 listopada 2013 r.) został przesunięty na 7 listopada 2013 r.

 

Logo PKN OrlenW pierwszym dniu przyjmowania zapisów, tj. 6 listopada 2013 r., inwestorzy złożyli zapisy na łączną liczbę obligacji większą niż oferowane do objęcia 2.000.000 szt. obligacji. W związku z powyższym i biorąc pod uwagę zapisy prospektu emisyjnego, termin przyjmowania zapisów musiał zostać skrócony. Wszystkie zapisy inwestorów złożone w dniach 6-7 listopada 2013 r. zostaną proporcjonalnie zredukowane zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego.

Emisja obligacji serii C PKN Orlen zakończy się więc sukcesem już po jednym dniu przyjmowania zapisów. Inwestorzy obejmą wszystkie obligacje, których łączna wartość nominalna wynosi 200 mln zł.

Zobacz także