Zarząd o PKN ORLEN po informował 22 kwietnia, że okres przyjmowania zapisów na obligacje serii F zostaje przedłużony. Zapisy pierwotnie miały trwać nie dłużej niż do 22 kwietnia. Wg nowych warunków emisji na obligacje płockiej spółki będzie można się zapisywać do 9 maja 2014 roku. Cena emisyjna będzie rosła codziennie, aby 9 maja osiągnąć 100,41 zł.

Logo PKN OrlenPo dużych sukcesach poprzednich emisji (obligacje 4-letnie o zmiennej stopie procentowej) PKN Orlen zdecydował się na wypuszczenie obligacji o dłuższym terminie i stałym oprocentowaniu. Okazało się, że przy 6-letnich papierach, ryzyko stopy procentowej jest dla inwestorów na tyle duże, że wyższe odsetki w początkowym okresie (5% p.a.), w połączeniu z okresem świątecznym spowodowało ograniczone zainteresowanie tymi obligacjami. Za niecałe 3 tygodnie przekonamy się, czy przedłużenie terminu zapisów poza długi weekend majowy pozwoli uplasować całe 100 mln złotych obligacji serii F.

Zobacz także