Getin Noble Bank poinformował, że emisja obligacji serii PP3-VI zakończyła się sukcesem. W dniu 7 listopada 2013 r. bank przydzielił 50.000 sztuk obligacji korporacyjnych o jednostkowej wartości nominalnej równej 1.000 zł. Łączna wartość nominalna emisji wyniosła 50 mln zł.

 Logo Getin Noble BankInwestorzy złożyli zapisy na obligacje GNB o wartości 70.578.000 zł, w związku z czym zostały one zredukowane. Stopa redukcji zapisów na obligacje wyniosła 29,16%.

Oprocentowanie obligacji serii PP3-VI jest zmienne i równa się sumie stawki referencyjnej WIBOR 6M i marży w wysokości 300 punktów bazowych. W związku z tym oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym wyniesie ok. 5,7%.

Obligacje korporacyjne serii PP3-VI Getin Noble Banku mają zostać wprowadzone do obrotu na Catalyst.

Zobacz także