Zarząd Pragma Faktoring S.A. (PRF) poinformował dzisiaj o zakończeniu subskrypcji i przydziale obligacji korporacyjnych serii F. Spółka pozyskała w ten sposób finansowanie dłużne o wartości 10 mln zł.

Pragma Faktoring logoPrzyjmowanie zapisów rozpoczęło się 9 lutego a zakończyło 17 lutego. Datą przydziału walorów jest 19 lutego 2015 r.

Subskrypcją objętych było 10.000 obligacji korporacyjnych o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 zł każda.

Łącznie 99 inwestorów złożyło zapisy na 10.327 obligacji. Emitent dokonał więc uznaniowej redukcji, która dotyczyła 13 zapisów. Ostatecznie przydzielono wszystkie oferowane obligacje (10.000 szt.) wszystkim osobom, które złożyły zapisy w ramach subskrypcji.

Spółka poinformowała również o wysokości kosztów związany z emisją obligacji serii F. Wyniosły one 315.000 zł (w tym przygotowanie i przeprowadzenie oferty kosztowało 300.000 zł). Średni koszt na jedną obligację wyniósł 31,50 zł, a więc 3,15% wartości emisji.

Zobacz także