Zarząd Pragma Faktoring poinformował o zakończeniu subskrypcji i przydziale obligacji korporacyjnych serii G. Zapisy były prowadzone w dniach 8-21 kwietnia 2015 r. Przydziału walorów dokonano 23 kwietnia.

Pragma Faktoring logoOferowanych było 10.000 obligacji o wartości nominalnej i cenie emisyjnej równej 1.000 zł każda.

Zapisy złożyło 86 osób i objęły one wszystkie oferowane obligacje. Redukcja zapisów nie wystąpiła. Emitent pozyskał więc z emisji obligacji 10 mln zł brutto.

Łączne koszty przeprowadzenia oferty wyniosły 315.000 zł. Średni koszt przeprowadzenia emisji przypadający na jedną obligację wyniósł 31,50 zł (3,15% wartości nominalnej).

Zobacz także