Zarząd Pragma Faktoring S.A. w dniu 22 stycznia 2015 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji korporacyjnych serii F.

Pragma Faktoring - logoParametry emisji obligacji serii F:

Cele emisji

finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek

Wartość nominalna obligacji

1.000 zł

Cena emisyjna obligacji

1.000 zł

Wielkość emisji

10.000 sztuk obligacji (10 mln złotych)

Próg emisji

5.000 sztuk obligacji (5 mln złotych)

Zabezpieczenia

zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczenie udzielone przez spółkę PRAGMA INKASO S.A.

Najwyższa suma zabezpieczenia zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynoszą 13 mln zł.

Rynek notowań

Planowany Catalyst

Oprocentowanie

Zmienne, WIBOR 3M + marża (której wysokość nie została ujawniona)

Częstotliwość wypłat odsetek

kwartalna

Planowana data przydziału

19 lutego 2015 r.

Termin zapadalności

36 miesięcy od daty przydziału

 

Obligacje zostaną wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności spółki, w szczególności uzyskanych ze spieniężenia wierzytelności nabytych w ramach działalności faktoringowej.

Zobacz także