W dniu 5 marca 2015 roku Best SA przekazał raport uzupełniający informację o zakończeniu emisji obligacji korporacyjnych serii K3. Spółka poinformowała, że łączne koszty emisji sięgnęły 887 tys. złotych, w tym koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty to 605 tys. złotych. Promocja oferty kosztowała 110 tys. złotych, a doradztwo i sporządzenie prospektu 172 tys. złotych.

Logo Best SAPrzydział 350.000 obligacji serii K3 nastąpił 24 lutego br. Zapisy przyjmowano od 9 do 20 lutego: 563 inwestorów zapisało się na 353.190 sztuk obligacji, dlatego zgodnie z warunkami emisji zapisy z dnia 20 lutego zostały zredukowane - średnio o 1,86%.

 

Wartość nominalna pojedynczej obligacji, to 100 zł, ale papiery były sprzedawane z dyskontem, dlatego spółka pozyskała nieco mniej niż 35 mln złotych.

 

Publiczna emisja obligacji nastąpiła w ramach zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego.

 

Best nie zawierał umów o submisję, tym samym obligacje serii K3 nie były obejmowane przez subemitentów, a spółka nie poniosła kosztów subemisji.

 

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną obligację wyniósł zatem 2,53 zł.

 

Zobacz także