Zarząd BEST S.A. poinformował, że z powodu dużego zainteresowania inwestorów, 3 kwietnia sumaryczna wielkość zapisów złożonych na obligacje serii K1 przekroczyła ilość oferowanych papierów. W związku z tym okres przyjmowania zapisów na obligacje serii K1 zostaje skrócony. Jeszcze tylko dzisiaj (4 kwietnia) można składać zapisy na te obligacje.

 

Inwestorom, którzy złożyli zapisy przed 3 kwietnia 2014 roku zostaną przydzielone obligacje w liczbie wynikającej ze złożonych zapisów. Zapisy złożone w okresie od dnia 3 kwietnia 2014 roku (włącznie) do dnia 4 kwietnia 2014 roku (włącznie) zostaną proporcjonalnie zredukowane.

To już drugi taki przypadek w tym tygodniu, po błyskawicznym zakończeniu oferty PKN Orlen.

Zobacz także