W dniu 7 kwietnia 2014 r. Getin Noble Bank S.A. wyemitował 81.583 sztuk obligacji serii PP3-XI o łącznej wartości 81.583.000 złotych. Bank oferował obligacje o łącznej wartości do 100 mln zł. Wartość złożonych ważnych zapisów wyniosła 81.583.000 złotych, z tego powodu nie wystąpiła redukcja zapisów.

Zobacz także