Z pierwszą w tym roku publiczną emisją obligacji ruszył Getin Noble Bank S.A.

W ramach serii PP3-IX oferowanych jest 100.000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł.

Zapisy można składać w dniach 20 stycznia – 7 luty 2014 roku. Również do 7 lutego przyjmowane są wpłaty na obligacje.

Logo Getin Noble Bank

Minimalny zapis wynosi 25 obligacji (25.000 zł).

Przydział obligacji odbędzie się 14 lutego.

Obligacje mają oprocentowanie zmienne oparte o stawkę WIBOR powiększoną o 3 punkty procentowe (o 0,25 punktu procentowego więcej niż poprzednia seria PP3-VIII). W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wyniesie ok. 5,70% w skali roku. Odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych.

Obligacje są papierami siedmioletnimi, ale Getin Noble Bank zastrzegł sobie opcję wcześniejszego wykupu. Obligacje mają być wprowadzone do notowań na rynku Catalyst.

Obligacje są obligacjami podporządkowanymi i nie są zabezpieczone. Emitent posiada nadane ratingi:

  • Fitch Ratings: Rating Podmiotu: BB (perspektywa stabilna),
  • Moody’s Investor Service: Rating Siły Finansowej: D- (perspektywa stabilna).

Aby uzyskać więcej informacji o ofercie obligacji Getin Noble Banku zapraszamy do kontaktu – pomożemy w sprawnym załatwieniu formalności.

Zobacz także