Zarząd BEST Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu BEST II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego poinformował, że w dniu 17 grudnia 2013 r. podjął uchwałę o emisji obligacji serii C. Aby uchwała była ważna wymaga jeszcze zgody Zgromadzenia Inwestorów BEST II NS FIZ, które odbędzie się w dniu 31 grudnia 2013 r.

 

Emisja obligacji niezabezpieczonych serii C ma obejmować obligacje o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 40.000.000 zł. Przydział obligacji ma się odbyć dnia 17 stycznia 2014 r. Obligacje mają być wprowadzone do obrotu na Catalyst.

Emisja obligacji serii C BEST II NS FIZ ma być przeprowadzana w trybie oferty prywatnej, kierowanej do nie więcej niż 149 inwestorów.

Zobacz także