Informację o planowanej emisji obligacji przekazała Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. Zarząd spółki poinformował, że podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii A. Planowana emisja obejmuje 5.000 sztuk obligacji korporacyjnych o wartości nominalnej 1.000 zł. Łączna wartość emisji wyniesie więc 5.000.000 zł. Emisja dojdzie do skutku pod warunkiem objęcia przez inwestorów co najmniej 500 sztuk obligacji.

Logo Polkap SAObligacje serii A Polkapu mają być oprocentowane według zmiennej stopy procentowej obliczanej jako suma stawki WIBOR 3M i marży. Spółka nie podała do wiadomości publicznej informacji o wysokości marży.

Oferta obligacji odbędzie się w trybie prywatnym, a więc propozycje nabycia zostaną skierowane do co najwyżej 149 inwestorów. Wyemitowane obligacje mają być wprowadzone do obrotu na prowadzonej przez warszawską Giełdę platformie handlu obligacjami Catalyst.

Celem emisji obligacji Polkapu jest pozyskanie środków obrotowych na bieżące potrzeby spółki zgodnie z programem strategii rozwoju emitenta.

Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. prowadzi zakład produkcyjny, którego historia sięga początku XX wieku. W 2005 roku spółka Polkap sp. z o.o. została przejęta przez prywatnych udziałowców w wyniku likwidacji przedsiębiorstwa państwowego, a następnie wniosła majątek produkcyjny do SFK Polkap S.A. Polkap jest jedną z niewielu firm, nie tylko w Polsce ale i na świecie, która produkuje kapelusze z filcu włosowego oraz wełnianego z zachowaniem tradycyjnej technologii.

Zobacz także