Zarząd Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. podjął w dniu 6 lipca 2015 roku uchwałę w sprawie emisji obligacji zwykłych serii B. W komunikacje spółka poinformowała, że emisja będzie miała charakter oferty prywatnej.

Logo Polkap SA

Polkap poinformował również, że na dzień 30 czerwca 2015 r. posiadał zobowiązania oraz rezerwy na zobowiązania w wysokości 12.416 tys. zł, w tym zobowiązania długoterminowe w wysokości 7.512 tys. zł oraz zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 4.904 tys. zł (wśród których zobowiązania przeterminowane wynoszą 157.213,78 zł).

Emitent zanotował bardzo dobre wyniki w pierwszym kwartale 2015 roku: przychody wyniosły prawie 4,9 mln złotych, a zysk netto przekroczył 1 mln złotych. Dla porównania w całym roku 2014 Polkap wypracował 11,6 mln przychodów i 0,8 mln złotych zysku netto. Prezes spółki Paweł Kaliciak powiedział portalowi Interia, że duży wpływ na zwiększenie sprzedaży, a tym samym i zysków, miało z pewnością pozyskanie finansowania dłużnego poprzez emisję obligacji [red. 1,4 mln złotych z obligacji serii A]. Pozyskane środki przeznaczyliśmy głównie na zakup licencji [red. Pierre Cardin] , co wpłynęło pozytywnie na wzrost sprzedaży oraz rentowności. Zarząd Emitenta przewiduje, że nadchodzące kwartały powinny pozwolić na utrzymanie korzystnych trendów w zakresie sprzedaży i zyskowności.

Raport okresowy za II kwartał 2015 roku opublikowany będzie 11 lipca 2015 roku.

Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. zajmuje się produkcją oraz dystrybucją kapeluszy i półproduktów z wełny, a także z włosa króliczego i zajęczego. Akcje spółki są notowane na rynku alternatywnym NewConnect, a obligacje serii A na rynku Catalyst.

Zobacz także