Getin  Noble  Bank  S.A.  poinformował,  że  w  dniu  19  grudnia  2013  r.  przydzielił inwestorom  24.249 sztuk  obligacji serii PP3-VIII. Wartość nominalna jednej obligacji to 1000 zł, więc bank pozyskał z tej emisji nieco ponad 24 mln złotych.

 

Warto zauważyć, że oferowanych było ponad 2 razy więcej obligacji (50.000 szt.), a seria PP3-VIII miała marżę obniżoną o 25 punktów bazowych  w stosunku do poprzednich emisji.

W takim wypadku zapisy oczywiście nie były redukowane.

Zobacz także