W pierwszej połowie września rozpoczyna się oferta prywatna niestandaryzowanego sekurytyzacyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego (NSFIZ). Za zebrane środki fundusz nabędzie do egzekucji pakiety wierzytelności bankowych. Certyfikaty serii C są certyfikatami uprzywilejowanymi. Będą sukcesywnie wykupywane co najmniej za cenę nabycia powiększoną o 13% w skali roku.

Jest to inwestycja zbliżona poziomem ryzyka inwestycyjnego obligacjom korporacyjnym. Pozwala inwestorom partycypować w zyskach wysoko rentownej branży windykacyjnej.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt - z przyjemnością przedstawimy szczegóły oferty.

 

Chcesz się dowiedzieć więcej -> skontaktuj się za nami