Na początku kwietnia PCC Rokita S.A. przeprowadza ofertę publiczną kolejnej serii obligacji. Tym razem do objęcia emitent przeznaczył papiery o wartości 25 mln zł, podzielone na dwie równej wartości transze: Otwartą i Instytucjonalną.

Logo PCC Rokita

Zapisy w Transy Otwartej będą przyjmowane w dniach 2-11 kwietnia. Minimalny zapis to 1 obligacja o wartości nominalnej 100 zł (w Transzy Instytucjonalnej minimalny zapis wynosi 500.000 zł).

Oprocentowanie walorów jest stałe i wynosi 7,5% w skali roku, a odsetki są wypłacane w okresach kwartalnych. Obligacje zostaną wykupione po 36 miesiącach od daty przydziału. Emitent zarezerwował sobie prawo wcześniejszego wykupu obligacji.

Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst (obecnie jest już notowanych kilka serii obligacji PCC Rokita).

Emitent to producent i dystrybutor ponad 250 produktów chemicznych wykorzystywanych w wielu ważnych branżach gospodarki (przemysł spożywczy, tworzyw sztucznych, kosmetyczny, budowlany, petrochemiczny, samochodowy, tekstylny, górnictwo, farmaceutyka, meblarstwo, chemiczny, inne). Jest liczącym się podmiotem sektora chemicznego w Polsce z ponad 65-letnią historią.

Obecnie jest częścią międzynarodowej Grupy PCC działającej głównie w segmentach: chemii, energii i logistyki, a niemiecki właściciel tj. niemiecki koncern PCC SE z siedzibą w Duisburgu w pełni kontroluje spółkę i wspiera jej rozwój.

PCC Rokita jest obecna na rynku regulowanym Catalyst od lipca 2011 roku. Dotychczasowe emisje wyróżniają się niską wartością minimalnego zapisu i wysoką płynnością na Catalyst, a w związku z tym cieszyły się dużą popularnością wśród inwestorów indywidualnych. Spółka konsekwentnie kieruje swoją ofertę obligacji do tej grupy inwestorów, dając im atrakcyjną alternatywę dla lokat bankowych. Zaproponowane stałe oprocentowanie obligacji jest szczególnie atrakcyjne biorąc pod uwagę obecny niski poziom stóp procentowych.

Duże zainteresowanie inwestorów indywidualnych potwierdzają również wysokie stopy redukcji zapisów w poprzednich emisjach:

  • seria A: stopa redukcji obligacji wyniosła 62,52%,
  • seria AA: stopa redukcji w Transzy Otwartej wyniosła 69,85%,
  • seria AB: stopa redukcji w Transzy Otwartej wyniosła 55,25%.

Więcej informacji znajdą Państwo w Prospekcie Emisyjnym Podstawowym Programu Emisji Obligacji opublikowanym 19 czerwca 2012 roku, Szczegółowych Warunkach Emisji Obligacji Serii AC opublikowanych 19 marca 2013 roku oraz bieżących i okresowych raportach publikowanych przez Emitenta.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt - podpowiemy jak sprawnie załatwić formalności.

Zobacz także