Zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii DB spółki PCC Rokita S.A., w dniu 11 maja br. Zarząd poinformował o dokonaniu przydziału tych obligacji inwestorom. Obligacje te są emitowane zgodnie z „Prospektem Emisyjnym” i „Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji serii DB”, opublikowanymi w dniach 29 marca i 29 kwietnia br. Obligacje serii DB stanowią część zadłużenia emitowanego przez PCC Rokita w ramach IV Programu Emisji Obligacji.

 

Zarząd poinformował, że w uchwała o dokonaniu przydziału Obligacji serii DB została podjęta w dniu 11 maja.

W ramach oferty publicznej oferowanych było w sumie 200.000 obligacji serii DB po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 100 zł za każdą obligację. Łączna wartość nominalna emisji obligacji PCC Rokita wynosiła 20 mln zł.

W ramach Publicznej Oferty złożono łącznie 551 zapisów na 869 294 obligacji serii DB. Stopa redukcji zapisów wyniosła 76,99% - obligatariusze objęli obligacje stanowiące 23,01 procent wartości złożonych zapisów.

Na stronie PIB-Obligacje.pl o obligacjach serii DB PCC Rokita S.A. pisaliśmy ostatnio w tym artykule.

Zobacz także