Zarząd PCC Rokita S.A. poinformował o podjęciu uchwały w sprawie ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii DB. Spółka chce w ramach IV Programu Emisji Obligacji wyemitować obligacje o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł (200.000 walorów o jednostkowej wartości nominalnej 100 zł).

Logo PCC RokitaTermin wykupu ma wynosić 6 lat, a odsetki w wysokości 5% w skali roku mają być wypłacane w okresach kwartalnych. Emitent zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wykupu obligacji.

Obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.

Pełne informacje o ofercie poznamy po publikacji Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii DB.

Emisja jest zapewne pokłosiem sukcesu niedawnej emisji obligacji serii DA.

Zobacz także