Jutro rozpoczyna się publiczna oferta obligacji serii AB2 Kruk S.A. W jej ramach oferowanych jest 1.350.000 walorów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 135 mln zł. Podstawowe parametry oferty poniżej:

Warunki oferty

Emitent:                                                                           Kruk S.A.

Seria:                                                                               AB2

Wielkość emisji:                                                            135 mln zł

Oprocentowanie:                                                           zmienne: WIBOR 3M + 3,15% w skali roku (≈ 4,82%)

Wypłata odsetek:                                                          kwartalna

Okres zapadalności:                                                     5 lat

Minimalny zapis:                                                            10.000 zł (100 obligacji)

Cena emisyjna:                                                             100 zł

Przyjmowanie zapisów  i dokonywanie wpłat:           12 – 18 maja 2016

Dzień przydziału Obligacji:                                          19 maja 2016

Obligacje będą wprowadzane na Catalyst.

Opcja przedterminowego wykupu na żądanie emitenta.

 

Kruk seria AB2Pełne informacje o emisji można znaleźć pod adresami:

Prospekt emisyjny wraz z aneksami

http://pl.kruk.eu/dla-inwestora/spolka/obligacje-publiczne/

Warunki oferty serii AB2

http://pl.kruk.eu/gfx/kruk/userfiles/files/dla_inwestorow/kruk_owe_ab2_do_publikacji.pdf

 

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt – udzielimy dodatkowych informacji oraz podpowiemy, jak sprawnie załatwić formalności.

Zobacz także