Dzięki współpracy z profesjonalną Firmą Pożyczkową udostęniamy możliwość współfinansowana pożyczki dla podmiotu gospodarczego. Minimalna kwota wejścia to 200 tys. zł (łączna wysokość pożyczki: 1 mln zł), oprocentowanie 9% w skali roku, pożyczka na 12 miesięcy (z opcją przedłużenia spłaty pożyczki o kolejne 12 miesięcy).

Pożyczka jest zabezpieczona:

  • hipoteką na nieruchomości z prawem pierwokupu,
  • poręczeniem osobistym Zarządu (dwie osoby),
  • oświadczeniem notarialnym Pożyczkobiorcy i Poręczycieli (Zarząd) o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 kpc.

Wycena zabezpieczenia pod kątem ewentualnej sprzedaży na rynku dokonana przez rzeczoznawcę zatrudnianego przez Firmę Pożyczkową.

Spółka pożyczkowa organizuje również całość transakcji: dokładnie sprawdza wiarygodność Pożyczkobiorcy, przygotowuje umowę, weryfikuje sytuację majątkową Pożyczkobiorcy, zabezpieczenie pożyczki oraz źródło jej spłaty.

W przypadki zainteresowania prosimy o kontakt.

Zobacz także