14 maja rozpoczęły się zapisy w ramach publicznej oferty obligacji serii AD spółki PCC Rokita. Termin składania zapisów upływa 23 maja dla Transzy Instytucjonalnej i 24 maja dla Transzy Otwartej. Jest to ostatnia emisja w ramach obecnie trwającego programu emisji.

Oprocentowanie walorów wynosi 6,8 % w skali roku, a odsetki są wypłacane kwartalnie. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł.

Logo PCC RokitaTermin zapadalności wynosi 4 lata od dnia przydziału, a emitent zastrzegł sobie opcję wcześniejszego wykupu.

Łącznie oferowane są obligacje o wartości nominalnej 25 mln zł (10 mln zł w Transzy Otwartej i 15 mln zł w Transzy Instytucjonalnej).

Minimalna wielkość zapisu w obu transach to 1 obligacja.

Emitent przewidział preferencje dla obligatariuszy, którym przydzielono obligacje serii A – przy przydziale obligacji serii AD oferowanych w Transzy Instytucjonalnej PCC Rokita w pierwszej kolejności przydzieli obligacje inwestorom, którym przydzielono w dniu 14 czerwca 2011 roku obligacje serii A. Każdemu z takich inwestorów w pierwszej kolejności przydzielone zostaną obligacje serii AD o łącznej wartość nominalnej nie mniejszej niż łączna wartość nominalna obligacji serii A przydzielonych danemu inwestorowi w dniu 14 czerwca 2011 r., ale równocześnie nie większej niż łączna wartość nominalna obligacji serii AD objętych prawidłowo złożonym i opłaconym zapisem.

PCC Rokita to największa firma chemiczna na Dolnym Śląsku. Jest producentem i dystrybutorem ponad 250 produktów chemicznych wykorzystywanych w wielu ważnych branżach gospodarki (m.in. przemyśle tworzyw sztucznych, budowlanym, tekstylnym, kosmetycznym, chemicznym, petrochemicznym, samochodowym).

Spółka jest obecna na rynku Catalyst od lipca 2011 roku, a jej obligacje cieszą się dużą popularnością i charakteryzują się wysoką płynnością.

15 maja zadebiutowały obligacje poprzedniej serii (AC). Pierwsze transakcje były zawierane po 101,2 % wartości nominalnej.

O dużym zainteresowaniu papierami dłużnymi PCC Rokita świadczą też wysokie redukcje zapisów przy emisjach wcześniejszych serii obligacji. Dla przykładu w przypadku emisji obligacji serii AC redukcja w Transzy Otwartej wyniosła prawie 80 %.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt – podpowiemy jak najwygodniej załatwić formalności.

 

Uwaga!

Jedynym wiążącym dokumentem zawierającym informacje o publicznej ofercie obligacji serii AD emitowanych przez PCC ROKITA S.A. jest Prospekt Emisyjny Podstawowy Programu Emisji Obligacji opublikowany dnia 19 czerwca 2012 roku, Szczegółowe Warunki Emisji Obligacji Serii AD opublikowane dnia 9 maja 2013 roku oraz bieżące i okresowe raporty publikowane przez Emitenta.

Zobacz także