Zapisy

Od 10 czerwca trwają zapisy w ramach publicznej oferty obligacji serii PP3-II spółki Getin Noble Bank S.A. Termin składania zapisów upływa 3 lipca. Również do 3 lipca mogą być dokonywane wpłaty na obligacje. Przydział obligacji zostanie dokonany w dniu 10 lipca 2013 r.

Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł. Minimalna wielkość zapisu w na obligacje to 25 sztuk, czyli 25.000 zł.

Logo Getin Noble Bank

Obligacje

W ramach emisji obligacji serii PP3-II oferowane jest 170.000 sztuk obligacji o jednostkowej wartości nominalnej równej 1.000 zł. Emisja serii obligacji PP3-II jest częścią realizowanego przez Getin Noble Bank S.A. programu emisji o łącznej wartości 750.000.000 zł

Obligacje serii PP3-II posiadają oprocentowane zmienne, wysokość stopy odsetkowej jest równa stawce WIBOR 6M powiększonej o 3 punkty procentowe marży. Aktualna stawka WIBOR 6M to ok. 2,7%, co oznacza, że w pierwszym okresie odsetkowym kupon wyniesie ok. 5,7% w skali roku. Odsetki od obligacji będą wypłacane co 6 miesięcy.

Dzień wykupu obligacji serii PP3-II Getin Noble Banku S.A. przypada na 10 lipca 2020 r. (siedem lat od daty emisji). Emitent zarezerwował sobie prawo wcześniejszego wykupu obligacji.

Getin Noble Bank S.A. planuje ubieganie się o wprowadzenie obligacji serii PP3-II do Autoryzowanego Systemu Obrotu. Na rynku Catalyst notowane jest już 17 serii obligacji tego emitenta.

Obligacje serii PP3-II Getin Noble Banku S.A. nie są zabezpieczone bezpośrednio ani pośrednio.

Celem emisji obligacji jest podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) Getin Noble Banku S.A., co ma pozwolić na rozwój działalności. Emitent wystąpi do KNF o zgodę na zaliczenie obligacji do zobowiązań podporządkowanych.

 

Emitent

Grupa Getin Noble Bank S.A. zajmuje się działalnością w następującym zakresie:

  • usługi bankowe,
  • usługi leasingowe,
  • usługi pośrednictwa finansowego,
  • fundusze inwestycyjne,
  • usługi maklerskie.

Getin Noble Bank (GNB) to bank uniwersalny, dysponujący szeroką ofertą produktową w zakresie finansowania oraz oszczędności i inwestycji. GNB oferuje szeroką gamę usług dodatkowych, które są dostępne poprzez wykorzystanie różnych form obsługi klienta, np. tradycyjnie - w placówkach bankowych oraz poprzez platformę internetową. Oferta usług banku przeznaczona jest dla klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw, dużych korporacji oraz jednostek samorządowych.

Getin Bank to marka emitenta przeznaczona do prowadzenia usług bankowości detalicznej. Getin Bank jest wyspecjalizowany w ofercie kredytów gotówkowych oraz hipotecznych. Ponadto jest liderem na rynku kredytów samochodowych. Poza tym pod marką Getin Bank oferowane są różne produkty inwestycyjne i depozyty. Bank aktywnie działa w obszarze usług finansowych kierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Kolejna marka emitenta, Noble Bank, odpowiada za działalność w obszarze private banking (bankowość prywatna). Usługi private banking przeznaczone są dla klientów zamożnych. W tym zakresie, oprócz standardowych produktów bankowych, w ofercie Noble Banku znajdują się: doradztwo dotyczące nieruchomości, wsparcie podatkowo-prawne, art banking, usługi i produkty maklerskie oraz usługi concierge.

Oprócz produktów własnych w ofercie grupy emitenta znajdują się produkty spółek zależnych od Getin Noble Bank S.A. Grupę emitenta tworzą: Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., dom maklerski Noble Securities S.A., Noble Concierge sp. z o.o. oraz Getin Leasing S.A. We współpracy z tymi podmiotami emitent oferuje klientom usługi maklerskie, usługi typu concierge, jednostki uczestnictwa i certyfikaty funduszy inwestycyjnych, produkty ubezpieczeniowe oraz leasingowe.

 

W przypadku chęci zakupu obligacji prosimy o kontakt – podpowiemy jak sprawnie załatwić formalności.

Zobacz także