Zarząd Spółki Bloober Team S.A. przekazał w komunikacie bieżącym o zamiarze przeprowadzenia oferty obligacji korporacyjnych serii C. W ofercie prywatnej inwestorzy będą mogli objąć obligacje spółki o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 1.500.000 zł.

 

Logo Bloober TeamBloober Team nie podał, jakie będzie oprocentowanie obligacji.

Wykup obligacji ma się odbyć w terminie 1,5 roku od dnia przydziału obligacji.

Obligacje serii C Bloober Team będą wyemitowane jako niezabezpieczone, jednakże spółka zamierza ustanowić zabezpieczenie po dacie emisji, w terminie do 31 grudnia 2013 roku. Bloober Team otworzy specjalny rachunek Escrow, na ten rachunek emitent zobowiązuje się wpłacić 15% przychodów netto ze sprzedaży wyłącznie w celu obsługi zobowiązań z obligacji. Na rachunku ustanowiony zostanie zastaw rejestrowy z sumą zabezpieczenia równą wysokości środków pozyskanych z emisji obligacji serii C, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń obligatariuszy.

Główną działalnością Bloober Team jest tworzenie (developing) gier komputerowych oraz gier wideo z przeznaczeniem do dystrybucji cyfrowej na rynek światowy. Emitent zamierza stać się znaczącym developerem i wydawcą gier własnych, tzn. opartych na autorskich projektach IP (własność intelektualna - ang. Intellectual Property), na platformach cyfrowych.

Bloober Team jest jedyna polską firmą, która została zaproszona do przygotowania gry na premierę konsoli Play Station 4. Data premiery określana jest jako launch window (premierowe okno) PS4, co w praktyce oznacza, że gra Basement Crawl powinna być dostępna w sprzedaży jeszcze przed końcem roku.

Aby uzyskać informacje o aktualnych ofertach obligacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Zobacz także