Po ogromnym sukcesie emisji serii C, w której zebrano 200 mln zł w ciągu jednego dnia, spółka błyskawicznie podjęła decyzję o emisji kolejnej transzy obligacji. W dniu 14 listopada 2013 r. zarząd PKN Orlen S.A. poinformował o publicznej emisji obligacji niezabezpieczonych serii D. Korzystając z ogromnego popytu spółka zdecydowała się obniżyć oprocentowanie swoich obligacji w stosunku do oprocentowania poprzedniej serii o 10 punktów bazowych, do 130 punktów ponad stopę WIBOR 6M.

Logo PKN OrlenProgram emisji publicznych obligacji spółki PKN Orlen przewiduje emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej równej 1 mld zł. Emisja obligacji serii D ma łączny nominał równy 100 mln zł. Inwestorom zaoferowano 1.000.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 100 zł za każdą obligację. Obligacje oferowane są w trybie oferty publicznej, na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego.

Zapisy na obligacje serii D PKN Orlen rozpoczynają się w dniu 14 listopada 2013 r. Ostatnim dniem zapisów ma być 21 listopada 2013 r. Przewidywana data emisji to 2 grudnia 2013 r., a w tydzień później – 9 grudnia, obligacje powinny znaleźć się w obrocie na Catalyst.

Tak jak w przypadku emisji poprzedniej serii cena emisyjna jest zmienna – codziennie do ceny emisyjnej doliczana jest wartość odsetek za poprzednie dni, w związku z tym cena obligacji codziennie rośnie.

W tabeli przedstawiono cenę emisyjną obligacji w kolejnych dniach złożenia zapisu na obligacje:

Dzień sprzedaży

Data

Cena emisyjna

1

14 listopada 2013

100

2

15 listopada 2013

100,01

3

16 listopada 2013

100,02

4

17 listopada 2013

100,03

5

18 listopada 2013

100,04

6

19 listopada 2013

100,06

7

20 listopada 2013

100,07

8

21 listopada 2013

100,08

 

Oprocentowanie obligacji serii D PKN Orlen będzie zmienne i uzależnione od wysokości stopy referencyjnej WIBOR 6M. Do tego doliczona zostanie marża w wysokości 1,3 punktu procentowego. Przy aktualnej stopie WIBOR 6M równej ok. 2,7% oprocentowanie obligacji serii D w pierwszym okresie wyniesie ok. 4%. Kupon od obligacji ma być wypłacany co 6 miesięcy.

Wykup obligacji ma nastąpić w dniu 14 listopada 2017 r. a więc cztery lata od rozpoczęcia subskrypcji obligacji.

Agencja ratingowa Fitch Ratings przyznała PKN Orlen krajową ocenę kredytową (tzw. rating) na poziomie A- (pol) dla emisji planowanej obligacji serii D.

Ponadto PKN Orlen posiada następujące ratingi:

  • Ba1 z perspektywą pozytywną przyznany przez Moody’s Investors Service, Inc.
  • BB+ z perspektywą pozytywną przyznany przez Fitch Polska S.A.

Obydwa powyższe ratingi odnoszą się do skali międzynarodowej. Posiadane przez PKN Orlen poziomy ratingów Ba1 i BB+ są najwyższymi ratingami poniżej tzw. ratingów inwestycyjnych.

Działalność spółki opisaliśmy przy okazji informowania o emisji serii C.

Zobacz także