Getin Noble Bank S.A. poinformował o rozpoczęciu kolejnej publicznej oferty obligacji korporacyjnych w ramach swojego programu emisji obligacji o łącznej wartości 750 mld zł.

Zapisy na obligacje rozpoczynają się w dniu 5 listopada i mają potrwać do 22 listopada 2013 r. Wpłaty na obligacje mogą być dokonywane również do dnia 22 listopada 2013 r. Emitent planuje dokonanie przydziału obligacji na dzień 29 listopada 2013 r.

Logo Getin Noble Bank

Oprocentowanie obligacji serii PP3-VII Getin Noble Banku ma być zmienne i równe stawce referencyjnej WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 3 punktów procentowych. Aktualna wartość stopy WIBOR 6M wynosi ok. 2,7% a więc oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym wyniesie ok. 5,7%. Kupon od obligacji serii PP3-VII ma być wypłacany co sześć miesięcy.

W publicznej ofercie obligacji korporacyjnych serii PP3-VII Getin Noble Bank oferuje do objęcia maksymalnie 50.000 sztuk obligacji, których wartość nominalna wynosi 1.000 zł za każdą obligację. Łączna wartość nominalna emisji obligacji serii PP3-VII wynosi więc maksymalnie 50.000.000 zł.

Cena emisyjna obligacji korporacyjnych GNB jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł. Minimalna wielkość zapisu w na obligacje to 25 sztuk, czyli 25.000 zł.

Obligacje serii PP3-VII są emitowane na 7 lat. Ostateczny termin ich wykupu to 30 listopada 2020 r. Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego możliwy jest ich przedterminowy wykup przez Getin Noble Bank.

Obligacje serii PP3-VII Getin Noble Bank S.A. nie są zabezpieczone ani pośrednio ani bezpośrednio.

Warunki oferty obligacji serii PP3-VII przewidują wykorzystanie pozyskanych z emisji środków na podniesienie wysokości funduszy własnych (uzupełniających) Getin Noble Bank S.A. i rozwój działalności banku.

Zgodnie z warunkami oferty obligacje serii PP3-VII Getin Noble Banku mają być notowane na rynku Catalyst.

Na Catalyst na chwilę obecnie notowane jest 21 serii obligacji GNB o łącznej wartości nominalnej blisko 1,7 mld zł. Obligacje Getin Noble Banku na Catalyst są aktualnie oprocentowane średnio na poziomie 6,13%. Ostatnie transakcje obligacjami GNB na Catalyst zawierane były po kursach zbliżonych do wartości nominalnej tych obligacji

Getin Noble Bank S.A. posiada aktualnie ratingi na poziomie

  • Fitch Ratings: Rating Podmiotu – BBB (perspektywa stabilna),
  • Moody’s Investor Service: Rating Siły Finansowej – D (perspektywa stabilna).

Grupa Getin Noble Bank jest wyspecjalizowana w działalności w takich segmentach rynku kapitałowego jak:

  • usługi bankowe,
  • usługi leasingowe,
  • usługi pośrednictwa finansowego,
  • fundusze inwestycyjne,
  • usługi maklerskie.

GNB jest bankiem uniwersalnym, który posiada rozległą ofertę produktów w zakresie finansowania przedsięwzięć oraz oszczędzania i inwestycji. Ponadto Getin Noble Bank dysponuje szeroką gamą usług dodatkowych, dostępnych poprzez różne kanały obsługi – tradycyjnie w oddziałach banku oraz przy wykorzystaniu platformy internetowej. Usługi świadczone przez Getin Noble Bank kierowane są do klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw, dużych firm i korporacji oraz do jednostek samorządu.

Aby uzyskać więcej informacji o ofercie obligacji Getin Noble Banku zapraszamy do kontaktu – pomożemy w sprawnym załatwieniu formalności.

Zobacz także