W dniu 9 maja 2017 roku spółka IIF SA dokonała przedterminowego wykupu obligacji serii D. Operacja został zrealizowana za pośrednictwem KDPW.

IIF logo

Spółka spłaciła całą emisję, czyli 3 000 obligacji o wartości nominalnej 1 000 złotych każda. Podmioty posiadające papiery serii D w dniu ustalenia praw (27 kwietnia 2017 roku) otrzymały po 1 009,11 zł za każdy walor. Oprócz wartości nominalnej obligacji emitent wypłacił odsetki należne za ostatni okres odsetkowy w wysokości 7,01 zł oraz premię za przedterminowy wykup równą 2,10 zł.

Sumaryczna kwota przeznaczona przez IIF na wcześniejszy wykup obligacji korporacyjnych serii D wyniosła 3 027 330 złotych.

Zobacz także