Zarząd ED invest S.A. poinformował o dokonaniu wpisów zastawów rejestrowych ustanowionych na Ekspektatywach Lokali i Miejsc Postojowych przysługujących spółce. Celem zastawów jest zabezpieczenie roszczeń posiadaczy obligacji serii A ED invest S.A.

Zastaw został ustanowiony na rzecz administratora zastawu, którym jest CBT Spółka Akcyjna.

Przedmiotowe zastawy rejestrowe ustanowiono na 42 Ekspektatywach - 22 Lokali Mieszkalnych i 20 Miejsc Postojowych wynikających z umów spółki ze Spółdzielnią Mieszkaniową Gocław Lotnisko na budowę lokali mieszkalnych i miejsc postojowych w inwestycji pod nazwą ,,Wilga VII'' zadanie 8.

Na dzień 30.03.2014 roku łączną wartość wyżej wymienionych Ekspektatyw, na podstawie operatu opisanego w Dokumencie Informacyjnym, rzeczoznawca wycenił na 8.864.636 zł brutto. Wartość zabezpieczonych obligacji to 6.600.000 zł wraz z odsetkami.

Źródło: PAP

Zobacz także