Spółka KRUK, będąca liderem rynku zarządzania wierzytelnościami, w dniu 18 maja 2022 r. rozpoczęła publiczną emisję obligacji serii AM3.

Kruk nowe logo

Zainteresowani mogą dokonać zapisu na obligacje do dnia 31 maja 2022 r.

Oprocentowanie serii AM3 jest zmienne i ma wynieść 3,3 proc. powyżej WIBOR 3M. W pierwszym okresie odesetkowym oznacza to 9,7%.

 

Cena jednej obligacji to 100 zł. Emitent oferujeł 500 000 obligacji korporacyjnych. Data wykupu obligacji serii AM3 planowana jest na 2 czerwca 2027 r., zatem termin zapadalności obligacji wyniesie 5 lat.

Opisywaną ofertę prowadzi Dom Maklerski DM BDM.

KRUK S.A. specjalizuje się w zarządzaniu wierzytelnościami takich podmiotów jak banki, pośrednicy kredytowi, firmy ubezpieczeniowe i leasingowe, telewizje kablowe, platformy cyfrowe, telefonie stacjonarne i komórkowe oraz firmy z sektora FMCG.

 

Terminy związane z ofertą obligacji

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów - 18 maja 2022 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów - 31 maja 2022 r.

 

Zobacz także